Ostutingimused

1. ÜLDTINGIMUSED 
 
 • tegemist on tüüptingimustega, mõned punktid on rakendatavad ainult juhul, kui badmintonlife.ee on see võimalus olemas;
 • www.badmintonlife.ee (Mirig OÜ) on erakapitalil loodud Eesti ettevõte;
 • www.badmintonlife.ee on e-pood;
 • e-poe www.badmintonlife.ee hinnad ja kaupade kättesaadavus on ajalises nihkes partnerladude reaalse seisuga;
 • ostujuhend.

 
2. KLIENDITUGI

www.badmintonlife.ee klienditugi vastab tööpäevadel 10:00-18:00
Telefon: 58096083
Teenindame teid eesti, vene ja inglise keeles.


3. GARANTII

3.1 www.badmintonlife.ee annab kõigile pakutavatele kaupadele piiratud garantii (vastavalt tootja poolt antud garantiile).

3.2 Füüsilised vigastused ei lähe garantii alla.


4. OSTUTINGIMUSED
 
4.1 ÜLDTINGIMUSED
 

4.1.1 Käesolevad tingimused kehtivad www.badmintonlife.ee klientide ja e-poe www.badmintonlife.ee omanikfirma Mirig OÜ (edaspidi www.badmintonlife.ee) vahel e-poest www.badmintonlife.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.

4.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.badmintonlife.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

4.1.3 www.badmintonlife.ee on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.badmintonlife.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel www.badmintonlife.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

4.1.4 Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
 
4.1.5 Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.
 
4.1.6 E-poel www.badmintonlife.ee on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.
 
4.1.7  Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kaup on tulnud partneri laost www.badmintonlife.ee lattu.
 
4.1.8 Kõik operatsioonid tehakse töö ajal www.badmintonlife.ee operaatorite poolt.

4.1.9 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.badmintonlife.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

4.1.10 Ostja ja www.badmintonlife.ee vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Tallinna linnakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.


4.2 KAUPADE KÄTTESAADAVUS; HINNAKIRI JA INFO
 
4.2.1 www.badmintonlife.ee on partnerladude kaubaseisu kajastav dünaamiline süsteem, mis uuendab ladude andmete põhjal kaubaseisu ja hindasid mitte harvem kui üks kord tunnis.
 
4.2.2 Kõik www.badmintonlife.ee hinnad on toodud Eurodes (EUR, €).
 
4.2.3 Kõik www.badmintonlife.ee hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
 
4.2.4 www.badmintonlife.ee ei vastuta kaubainfos toodud kauba koodi ja hinna vastavuse eest.
 
4.2.5 www.badmintonlife.ee ei vastuta kaubainfos sisalduvate kaubakirjelduste ja/või piltide õigsuse eest: www.badmintonlife.ee edastab partnerladude andmeid, mis võivad olla vigased ja ebatäpsed. Kauba tootjad võivad spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata.
 
4.2.6 Kaubainfos kajastatud tellitava kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest www.badmintonlife.ee veebilehel.

4.2.7 Tarneaeg kaubainfos on toodud tööpäevades. Tarneaeg on ligikaudne ning võib mis tahes põhjusel pikeneda hilisemale perioodile.
 
 
 
4.3 TELLIMINE
 
4.3.1 www.badmintonlife.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:
4.3.2 Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate tingimuste punkti 4.1.7 täitmine.
 
 
4.4 TELLIMUSE TÜHISTAMINE
 
4.4.1 Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata või kohaletoimetamata tellimus e-maili või telefoni teel.
 
4.4.2 Tellimus tühistatakse automaatselt maksetähtaja möödumisel nädala aja pärast
 
4.4.3 Kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, kehtib käesolevate tingimuste punkt 4.12.
 
4.4.4 Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt 4.12.

 

4.5 TELLIMUSE TÄITMINE
 
4.5.1 Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist (vt. punkt 4.1.6), kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.
 
 
4.6 TELLIMUSE EEST TASUMINE
 
4.6.1 Võimalikud makseviisid:
 • pangaülekandega (arvepõhiselt)*;
4.7 KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
 
4.7.1 Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
 • pärast kauba saabumist www.badmintonlife.ee lattu ja vastava teavituse saamist, tulla ise kaubale järele www.badmintonlife.ee aadressile (tööpäevadel, eelnevalt kokkulepitud ajal);
 • tellida kohaletoimetuse suvalisse kohta Eestis. Kaup toimetatakse kohale kaubainfos toodud tähtaegade järgi, kuid need tähtajad võivad meist mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud) pikeneda. Kui tähtajaks kohaletoimetamisega tekib probleeme, teavitab www.badmintonlife.ee klienditeenindus sellest otsekohe ostjat:
  • sõltuvalt kaubast toimub kohaletoimetamine kullerteenustega pakiautomaatide kaudu;
  • kaup toimetatakse kohale tööpäeviti 9.00 - 17.00. Kuller helistab kohaletoimetusaja täpsustamiseks alati ette;
4.7.2 Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg läheb üle, palume saata tellimuse kohta järelepärimine info@badmintonlife.ee. Teile saadetakse tellimuse hilinemise põhjus ning teatatakse uuest eeldatavast kohaletoimetuse ajast.
 
4.7.3 www.badmintonlife.ee ei võta endale kohustust kompenseerida kauba hilinemisest tulenevaid kahjusid.


4.8 PAKEND

4.8.1 www.badmintonlife.ee soovitab kauba originaalpakendi alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks ― nii nõuavad mõned tootjad. Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud kauba identifitseerimiseks vajalikku infot.

 
4.9 KUI KAUBA KOHALETOIMETAMINE POLE VÕIMALIK

4.9.1 Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada, teavitab www.badmintonlife.ee sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud kauba uutest kohaletoimetustingimustest. Kui pakutud tingimused ostjat ei rahulda, on tal õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul jõustub käesolevate tingimuste punkt 4.12.
 
 
4.10 GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE
4.10.1 Juhul, kui garantiialuseid kaupu ei saa remontida või vahetada, teavitatakse sellest ostjat ning jõustub käesolevate tingimuste punkt 4.12.
 
 
4.11 OSTUST KEELDUMINE (NB! Punkt kehtib ainult füüsilistest isikutest tarbijatele)
 
4.11.1 Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2). Kauba tagastamisel tuleb silmas pidama, et vastavalt asjaõigusseadusele, peab klient hüvitama kauba väärtuse vähenemise, mis on tekkinud seoses kauba kasutamisega. Kui Te ei ole nõus www.badmintonlife.ee poolt pakutud summaga, siis tuleb Teil katta asja väärtuse vähenemise kindlaks tegemise ekspertiisikulud.
 
4.11.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
 • ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis;
 • kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber;
 4.11.3 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:
 • kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;
 • kasutatud kaubad;
 • kaubad rikutud originaalpakendiga;
 • tarkvara juhul, kui kasutaja on pakendi avanud või tarkvara aktiveerimise kood on tarnija poolt välja saadetud;
 • ajalehed, ajakirjad ning muu perioodika.
   
4.11.4 Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada e-maili teel info@badmintonlife.ee , lisades kirjale kauba ja pakendi foto. www.badmintonlife.ee jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.

4.11.5 Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud suuruses kuni 10 EUR, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule (näiteks saadeti vale mudel).
 
4.11.6 Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
 
4.11.7 Ostja nõustub võimalusega, et selle punkti kuritarvitamisel keeldub www.badmintonlife.ee teda edaspidi teenindamast.

4.11.8 Juhul, kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping, jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt 4.12.
 
 
4.12 MAKSEVAHENDITE TAGASTAMINE 
 
www.badmintonlife.ee pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:
  • vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
  • tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba kliendi käest saamist;
  • Lepingust keeldumiseks on vajalik saata e-kiri aadressile info@badmintonlife.ee järgmise sisuga:
   Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on järgmine asi:
   - kauba nimetus
   - Tellimuse esitamise kuupäev
   - kauba kättesaamise kuupäev
   - tarbija nimi
   - tarbija postiaadress
   - kuupäev
 
5. TURVALISUS
 
5.1 www.badmintonlife.ee on kaitstud e-pood, kust on turvaline osta.
 
 
6. ISIKUANDMETE KAITSE
 
www.badmintonlife.ee järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest;
 • kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid;
 • klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele (näiteks liisingutaotluse edastamisel);
 • kullerifirmadele edastatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.
 

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. www.badmintonlife.ee vastutab kliendi ja klient www.badmintonlife.ee ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. www.badmintonlife.ee ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida www.badmintonlife.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.

 
 

* - Paroolikaardi kasutajad vastavalt Pangaliidu otsusele saavad teha päevas ülekandeid 200 € krooni ulatuses. Soovitame internetipanka sisenemiseks kasutada ID-kaarti, Mobiil-ID-d või PIN-kalkulaatorit.
 
Juhul, kui teie limiit ei võimalda kogu summat maksta korraga, on teil kaks võimalust:
 • tasuda tellimuse eest mitme päeva jooksul osade kaupa (näidates iga kord tellimuse ja osamaksu numbri: näiteks tellimus XXXXX, osamaks 1)
 • maksta tellimuse eest pangakontoris